• Ελληνικά
  • English

Επικοινωνία

E-Mail

  info@dent.auth.gr

 

Τηλεφωνική Επικοινωνία

  Ραντεβού Ασθενών: 2310 999498

  Γενικές Πληροφορίες: 2310 999471

Φοιτητικά Θέματα: 2310 999468,  Βαρβάρα Καραμπατζάκη (vkarampa@dent.auth.gr)

  Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 2310 999477

  Διοικητικά Θέματα: 2310 999475

 

Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Επιστημών Υγείας

Τμήμα Οδοντιατρικής

Κεντρική Γραμματεία, Α΄ Υπόγειο

Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη