Κεντρική Γραμματεία Τμήματος Οδοντιατρικής

Η διοίκηση του Τμήματος Οδοντιατρικής στηρίζεται στην Γραμματεία, η οποία ασχολείται με τη διεκπεραίωση των διοικητικών και φοιτητικών ζητημάτων του Τμήματος, υπάγεται στα διοικητικά όργανα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στεγάζεται στο Α΄ υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικής Σχολής.

Η Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής στεγάζεται στο Α’ Υπόγειο του κτιρίου της Οδοντιατρικής και δέχεται τους φοιτητές όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 14:00

 

Όνομα Θέση Τηλέφωνο
Παναγιώτου-Στρατάκη Αγλαΐα Προϊσταμένη Γραμματείας 2310 99 – 9450
Τσίμα Θεοδώρα Υπεύθυνη πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωση εγγράφων, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, Έλεγχος γνησιότητας τίτλων 2310 99 – 9475
Καραμπατζάκη Βαρβάρα Φοιτητικά θέματα 2310 99 – 9468
Παναγιώτου Αγλαϊα Γραμματειακή Υποστήριξη ΟΜΕΑ 2310 99 – 9635
Μπίκα Όλγα Υπεύθυνη μεταπτυχιακών θεμάτων 2310 99 – 9477
Θεοδωρούδη Μαρία Υπεύθυνη για εξελίξεις καθηγητών 2310 99 – 5013
Αυγελή Ζωή Υπεύθυνη προγράμματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», γραμματειακή υποστήριξη Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών 2310 99 – 5022
Γρατσουνίδης Γεώργιος Διεκπεραίωση Θεμάτων ΕΛΚΕ, Αρχειοθέτηση Εγγράφων 2310 99 – 9473
Κατσούλη Ιουλιάνα Υπεύθυνη Αποθήκης Οδοντιατρικών Υλικών 2310 99 – 9516
Για ραντεβού οδοντιατρικών εργασιών 2310 99 – 9498

E-mail: info@dent.auth.gr

Γενικές Πληροφορίες: 2310 999471

 

 

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Κεντρική Γραμματεία, Α΄ Υπόγειο
Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη