Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 

Στο Α’ υπόγειο του κτιρίου του Τμήματος Οδοντιατρικής λειτουργεί Νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος

(υποχρεωτική η απόκτηση λογαριασμού χρήστη ΑΠΘ με προσωπικό κωδικό).

 

Στη νησίδα υπάρχουν είκοσι τρείς (23) υπολογιστές, scanner, CD recorder, και εκτυπωτής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από συνεννόηση με τον διαχειριστή της νησίδας.

 

Η νησίδα είναι ανοιχτή καθημερινά από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή 08.00 – 15.00.

Υπεύθυνος Νησίδας:

Χρήστος Γκόγκος, αναπληρωτής καθηγητής

Διαχειριστής Νησίδας:

Γεώγιος Σίμογλου, Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

Τηλ.: +30 2310 999502
E-mail: gsimoglou@dent.auth.gr

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Οδοντιατρικής
Νησίδα Η/Υ
Κτίριο Τμήματος Οδοντιατρικής
Α΄ Υπόγειο
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη