• Ελληνικά
  • English

Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις

Το πρόγραμμα σπουδών για το ΠΜΣ “Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις” βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

Εσωτερικός Κανονισμός ΠΜΣ “Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις”

ΦΕΚ_ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ-ΑΙΘΣΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”_2022-23

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 03/10/2022

Συνημμένα: