• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences_2022-23

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences ” στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντολογία

2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική

Πληροφορίες αναλυτικά θα βρείτε στην Προκήρυξη (πρώτο συνημμένο αρχείο)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά ( olgampika@dent.auth.gr) και έντυπα με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, υπόψη κ. Όλγας Μπίκα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

με την ένδειξη :

Για το Π.Μ.Σ   «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες»

Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2022

 

Συνημμένα: