• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ “Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες”

Educational Curriculum_Postograduate Program “Applied & Clinical Dental Sciences”

ΦΕΚ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences_2023-24

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences ” στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντολογία

2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική

Πληροφορίες αναλυτικά θα βρείτε στην Προκήρυξη (πρώτο συνημμένο αρχείο)

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά  στην ηλεκτρονική διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr

και

έντυπα με συστημένη ταχυδρομική αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ, υπόψη κ. Όλγας Μπίκα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

με την ένδειξη :

Για το Π.Μ.Σ   «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες»

Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2023

 

Συνημμένα: