• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ “Παθολογία και Θεραπευτική του Στόματος” 2022-23

στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

  1. Νοσοκομειακή Οδοντιατρική
  2. Στοματολογία
  3. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων αναγράφονται στην προκήρυξη.

Καταληκτική Ημερομηνία για την υποβολή αίτησεων ορίζεται η 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες: Όλγα Μπίκα (olgampika@dent.auth.gr, 2310999477), Στέλλα Φακαλή (skfakali@dent.auth.gr, 2310999606).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής

Συνημμένα: