• Ελληνικά
  • English

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων

 

 

 

για επικοινωνία μέσω facebook του Συλλόγου:

https://www.facebook.com/groups/1584132938545205/

 

 

για ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ