• Ελληνικά
  • English

Σύμβουλος Φοιτητή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Γρηγόριος Βενέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

 

Κωνσταντίνος Αραποστάθης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Ανδρεάδης, Επίκουρος Καθηγητής

Μαρία Κοκοτή, Επίκουρη  Καθηγήτρια

Όλγα Νάκα, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της εν λόγω επιτροπής είναι:

1.    Σύμβουλος εκπαίδευσης

2.    Επίλυση φοιτητικών ζητημάτων

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβούλου Φοιτητή και τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβούλων Φοιτητή.

Συνημμένα: