• Ελληνικά
  • English

Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης

Σύνθεση Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (OMEA) (423/15.03.2019)

 

 

Ονοματεπώνυμο

Βαθμίδα

Συντονιστής

Κ. Τολίδης

Καθηγητής

Μέλη

Λ. Ζουλούμης

Καθηγητής

Ε. Κωτσιομύτη

Καθηγήτρια

Δ. Σακελλάρη

Καθηγήτρια

Ν. Οικονομίδης

Καθηγητής

Χ. Γκόγκος Αν. Καθηγητής
Δ. Απατζίδου Επ. Καθηγήτρια
Α. Δελαντώνη Επ. Καθηγήτρια
Δ. Διονυσόπουλος Επ. Καθηγητής