• Ελληνικά
  • English

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 3 ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕς ΚΑΙ 7 ΕΞΑΜΗΝΟ

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου.
Χωρισμός Τμημάτων