Προκήρυξη ΠΜΣ Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΒΙΟΫΛΙΚΑ (OKE & EB) / DENTAL AND CRANIOFACIAL BIOENGINEERING & APPLIED BIOMATERIALS (DCB & AB)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ 90ΛΣ46Ψ8ΧΒ-ΝΣΣ)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οδοντική και Κρανιοπροσωπική Εμβιομηχανική & Εφαρμοσμένα Βιοϋλικά (OKE & EB) /

Dental and Craniofacial Bioengineering & Applied Biomaterials (DCB & AB)” (ΦΕΚ 3841/Β/2018).

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με χρήση φόρμας on-line στη διεύθυνση http://dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr, στην οποία υποβάλλονται και τα δικαιολογητικά σε μορφή (pdf)

Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας, θα πρέπει να αποσταλούν και με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://dental-bioengineering-biomaterials.dent.auth.gr ή https://www.dent.auth.gr/?q=node/2551 και στο Email: cladopou@dent.auth.gr”.