Πρόγραμμα ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων οδοντιατρικής ειδικότητας Ορθοδοντικής περιόδου Δεκεμβρίου 2021

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα διενέργειας των εξετάσεων της Οδοντιατρικής ειδικότητας Ορθοδοντικής, για την περίοδο Δεκεμβρίου 2021.

Από το Εργαστήριο Ορθοδοντικής