• Ελληνικά
  • English

Επιτροπή Ιστοσελίδας του Τμήματος Οδοντιατρικής

Υπεύθυνοι μέλη ΔΕΠ

  • Αρχάκης Αριστείδης,  Επίκουρος Καθηγητής, arhakis@dent.auth.gr
  • Κουλαουζίδου Ελισάβετ, Καθηγήτρια, koulaouz@dent.auth.gr