• Ελληνικά
  • English

Επιτροπή Οικονομικής Επιμελητείας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Οικονομικός απολογισμός των τομέων της τελευταίας πενταετίας
Προγραμματισμός προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Προπτυχιακού προγράμματος του επόμενου έτους
Καταγραφή οικονομικών αποθεμάτων του Τμήματος
Διαχείριση διαγωνισμών αναλωσίμων υλικών του Τμήματος για το ΠΠΣ.
Επαναπροσδιορισμός μελλοντικής οικονομικής διαχείρισης και ορθολογικού σχεδιασμού οικονομικού προγραμματισμού της Σχολής.

Mέλη της επιτροπής είναι:

  • Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του Τμήματος και
  • οι Επιστ. Υπεύθυνοι των έργων του ΕΛΚΕ που διαχειρίζεται το Τμήμα (Εποπτεία).