• Ελληνικά
  • English

Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων – Σύμβουλος Φοιτητή

ΣΤΟΧΟΙ

Οι στόχοι της εν λόγω επιτροπής είναι:

1.    Σύμβουλος εκπαίδευσης

2.    Επίλυση φοιτητικών ζητημάτων

 

Συστάθηκε για πρώτη φορά το 2007 με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Οδοντιατρικής Σχολής.