ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ-ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διευθυντής Τομέα:

Εργαστήρια: