• Ελληνικά
 • English

Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

 • Το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής ιδρύθηκε το 2004, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 119340/Β1/2004 (ΦΕΚ 1648/5-11-04 τ.Β΄).
  Ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, ο οποίος μετονομάστηκε σε Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας με την Υπουργική Απόφαση  116091/Ζ1/2016 (ΦΕΚ 2252/20-7-2016 τ.Β΄, διόρθωση ΦΕΚ 4101/20-12-2016 τ.Β΄).

  Ίδρυση Εργαστηρίου Παιδοδοντιατικής ΦΕΚ 1648-5.11.04 τ.Β΄

  Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Παιδοδοντιατρικής. Αυτή περιλαμβάνει γνώσεις για την εξέταση, διάγνωση, σχέδιο θεραπείας με εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος πρόληψης και παροχή οδοντιατρικής θεραπείας σε παιδιά και εφήβους. Επίσης την αναγνώριση της φυσιολογικής ή μη αύξηση τους και τη γνώση των χαρακτηριστικών παιδιών με ιατρικό πρόβλημα ή/και αναπηρία.

  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο στόχοι του προγράμματος είναι να διαμορφώσει οδοντίατρους εξειδικευμένους στην Παιδοδοντιατρική ώστε: α) να φροντίζουν όλες τις στοματικές ανάγκες βρεφών, παιδιών και εφήβων, περιλαμβανομένων και αυτών με γενικά νοσήματα και αναπηρίες, β) να ερευνούν και να αναζητούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους, γ) να συμμετέχουν σε πολυδύναμες ομάδες φροντίδας ειδικών προβλημάτων παιδιών, όπως οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, δ) να αποκτούν την απαραίτητη διδακτική ικανότητα για τη μετάδοση των γνώσεων αυτών.

  Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Διευθυντής εργαστηρίου: Αραποστάθης Κωνσταντίνος

  Προσωπικό εργαστηρίου:
  Αραποστάθης Κωνσταντίνος
  Αρχάκης Αριστείδης

 • ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  Ι

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής

  • Να αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες συνεργασίας του ασθενούς αναλόγως ηλικίας, ιδιοσυγκρασίας, νοητικής και συναισθηματικής κατάστασης. Να έχει κατανοήσει το μηχανισμό του φόβου και άγχους ώστε να προλαμβάνει τη δημιουργία ιατρογενούς φόβου για να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά τα παιδιά και εφήβους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ, με βασικές συμπεριφορικές τεχνικές.
  • Να είναι ενήμερος/η για την αντιμετώπιση μη συνεργάσιμων παιδιών με ειδικές συμπεριφορικές ή/και με φαρμακολογικές τεχνικές, έως και με γενική αναισθησία
  • Να αποκτήσει τις θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές για διάγνωση προβλημάτων που αφορούν την στοματική υγεία παιδιών, εφήβων και νεαρών ατόμων με αναπηρίες. Να είναι ικανός για την κατάστρωση και ολοκλήρωση ενός σχεδίου θεραπείας που είναι προσανατολισμένο στην πρόληψη και αιτιολογική θεραπεία των στοματικών νόσων συνεργάσιμων παιδιών και εφήβων.
  • Να μπορεί να παρέχει οδοντιατρική φροντίδα σε συνεργάσιμα παιδιά, εφήβους και νεαρά ΑμεΑ.

  Περιεχόμενο Μαθήματος

  Tο αντικείμενο της σύγχρονης Παιδοδοντιατρικής

  Γνωστική ανάπτυξη και ψυχολογική ωρίμανση του παιδιού

  Η σωματική αύξηση

  Παράγοντες που επηρεάζουν την οδοντιατρική εμπειρία

  Καθοδήγηση συμπεριφοράς του παιδιού μέσω επικοινωνίας

  Εξεταστική/διαγνωστική διαδικασία και ολοκληρωμένη εφαρμογή θεραπευτικού σχεδίου

  Η τοπική αναισθησία στην παιδοδοντιατρική

  Φαρμακολογική διαχείριση συμπεριφοράς (καταστολή – γενική αναισθησία)

  Αύξηση  κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος

  Ανατολή των δοντιών και απόπτωση των νεογιλών. Αντιμετώπιση διαταραχών.

  Προληπτική ορθοδοντική παρέμβαση στο νεογιλό και μικτό φραγμό

  Οδοντική Τερηδόνα. Πρόληψη και θεραπεία στην παιδοδοντιατρική

  Αποκατάσταση σκληρών οδοντικών ιστών με προσβολή τερηδόνας

  Η θεραπεία του πολφού στην παιδοδοντιατρική

  Περιοδοντικά προβλήματα σε παιδιά και εφήβους

  Οδοντοφατνιακό τραύμα στα παιδιά και εφήβους

  Αναπτυξιακές διαταραχές δοντιών και οδοντικών ιστών

  Η φθορά των σκληρών οδοντικών ιστών

  Κροταφογναθικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους.

  Η στοματοπροσωπική παθολογία στην παιδική και εφηβική ηλικία

  Παιδιά και νεαροί ασθενείς με χρόνια νοσήματα και διαταραχές, αναπηρίες και κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες

  Ονόματα συντονιστών μαθημάτων

  Αραποστάθης Κωσταντίνος

  Αρχάκης Αριστείδης

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδοδοντιατρική

  Διευθυντής:  Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αραποστάθης

  Το πρόγραμμα ειδίκευσης στην Παιδοδοντιατρική (Α΄ κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής ΑΠΘ) λειτουργεί από το 2008. Είναι 3ετους διάρκειας, 6 εξαμήνων σπουδών, με συνολικές πιστωτικές μονάδες όχι λιγότερες από 180 και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Παιδοδοντιατρική (τύπου Master).

  Στόχοι του προγράμματος είναι να διαμορφώσει οδοντιάτρους εξειδικευμένους στην Παιδοδοντιατρική ώστε :

  • να φροντίζουν όλες τις στοματικές ανάγκες βρεφών, παιδιών και εφήβων, περιλαμβανομένων και αυτών με γενικά νοσήματα και αναπηρίες,
  • να ερευνούν και να αναζητούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεών τους,
  • να συμμετέχουν σε πολυδύναμες ομάδες φροντίδας ειδικών προβλημάτων παιδιών όπως οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες,
  • να αποκτούν την απαραίτητη διδακτική ικανότητα για τη μετάδοση των γνώσεων αυτών.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κύρια με τη μορφή:

  • Διαλέξεων, σεμιναρίων και πρακτικών ασκήσεων σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο των βιολογικών, ιατρικών και οδοντιατρικών γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με την Παιδοδοντιατρική. Οι πρακτικές ασκήσεις καλύπτουν διδακτικά τα αντικείμενα: παρασκευή νεογιλών δοντιών για τοποθέτηση εμφράξεων και προκατασκευασμένων μεταλλικών στεφανών, ενδοδοντικές διαδικασίες, διαμόρφωση συρμάτων για συσκευές διατήρησης χώρου, τοποθέτηση δακτυλίων και ανάλυση εκμαγείων μελέτης.
  • Κλινικής εκπαίδευσης σε παιδιά και εφήβους, υγιή ή με αναπηρίες.
  • Ερευνητικών δραστηριοτήτων.
  • Διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων, όπως επισκέψεις σε παιδικούς σταθμούς, ιδρύματα κλπ.

  Η διδασκαλία μαθημάτων, όπως και η διεξαγωγή σεμιναρίων ή ερευνητικών δραστηριοτήτων ανατίθεται σε μέλη Δ.Ε.Π. και άλλους επιστήμονες, συνεργάτες του Εργαστηρίου. Για συγκεκριμένη επιμέρους εκπαίδευση όπως π.χ. παιδιατρικά περιστατικά, οδοντιατρική με γενική αναισθησία, κλπ υπάρχει θεσμοποιημένη διασύνδεση με άλλα Τμήματα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ασθενείς των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί χρήση γενικής αναισθησίας κάνουν εισαγωγή στο Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Οδοντιατρικό Τμήμα του, και η θεραπεία τους γίνεται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 2ου και 3ου έτους με επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Εργαστηρίου Παιδοδοντιατρικής.

  Μαθήματα που διδάσκονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο

  Θεωρία – Σεμινάρια

  Άγχος και φόβος του παιδιού - Ιατρογενής πόνος - Διαμόρφωση συνεργάσιμης συμπεριφοράς

  Καρδιοπνευμονική ανάνηψη - πρώτες βοήθειες

  Τερηδόνα νεογιλών - Πρόληψη νόσων στόματος

  Αποκαταστατική οδοντιατρική στα παιδιά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

  Ενσυνείδητη χαλάρωση – καταστολή – γενική αναισθησία

  Διάγνωση – Σχέδιο θεραπείας (και ειδικές περιπτώσεις)

  Παθολογία στόματος και μικρή χειρουργική παιδικού στόματος

  Οδοντικό τραύμα

  Αύξηση και ανάπτυξη προσώπου - Συγκλεισιακά προβλήματα

  Ενδοδοντία νεογιλών - Το επείγον περιστατικό

  Φροντίδα νοσοκομειακού ασθενούς - Ασθενείς με αναπηρίες

  Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες – Σύνδρομα Ι, ΙΙ

  Συνεργασία ειδικοτήτων

  Στοιχεία παιδιατρικής και αναισθησιολογίας

  Κλινική άσκηση

  1. Κλινική άσκηση
  2. Επίβλεψη προπτυχιακής άσκησης
  3. Νοσοκομειακή οδοντιατρική
  4. Προπτυχιακή διδακτική εμπειρία

  Ερευνητική δραστηριότητα

  Το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής ασχολείται ερευνητικά με θέματα που σχετίζονται με όλο το φάσμα του γνωστικού του αντικειμένου. Η κλινική άσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο περιλαμβάνει αρκετά πρωτόκολλα κλινικής έρευνας που έχουν την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Τμήματος Οδοντιατρικής και πραγματοποιείται στην προπτυχιακή και την μεταπτυχιακή κλινική Παιδοδοντιατρικής. Επίσης το Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής διενεργεί επιδημιολογικές καταγραφές στον ευρύτερο χώρο της Β. Ελλάδας, και διεξάγει εργαστηριακή έρευνα που πραγματοποιείται σε ερευνητικά εργαστήρια της Οδοντιατρικής Σχολής ή συνεργαζόμενα άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων.

  Η παραπάνω ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί πρώτιστα έργο των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια των διπλωματικών τους εργασιών για την απόκτηση του ΜΔΕ Παιδοδοντιατρικής, κάτω από την επίβλεψη μελών ΔΕΠ. Πολιτική του εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε διεθνή Συνέδρια του κλάδου και η δημοσίευση των εργασιών που προκύπτουν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με Δείκτη Απήχησης (Impact Factor). Για το λόγο αυτό οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να γίνονται μέμη των εταιρειών European Academy of Paediatric Dentistry και International Academy of Paediatric Dentistry.

 • Γραμματεία:                   7ος όροφος

  Γραφεία μελών ΔΕΠ:   7ος και 3ος όροφος

  Προπτυχιακή κλινική:  3ος όροφος κτιρίου Οδοντιατρικής, 6 οδ. μηχανήματα, Τηλ. 2310999583

  Μεταπτυχιακή κλινική: 3ος όροφος κτιρίου Οδοντιατρικής (4ος ΜΚΟΕ), 6 οδ. μηχανήματα Τηλ. 2310999463 - Για ραντεβού ασθενών

  Αίθουσα σεμιναρίων:    6ος όροφος κτιρίου Οδοντιατρικής, χωρητικότητα 30ατόμων

  Αίθουσα Μεταπτυχιακών φοιτητών: 3ος όροφος κτιρίου Οδοντιατρικής

  Γενική Αναισθησία: Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Δημήτριος"

 • Γραμματεία: Κανελλάκη Αικατερίνη

  Τηλ.:            (+30) 2310 999582

  e-mail:         akanellaki@dent.auth.gr

   

  Διεύθυνση:

  Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής

  Τμήμα Οδοντιατρικής

  Σχολή Επιστημών Υγείας

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  54124 Θεσσαλονίκη

  όροφος 7ος