• Ελληνικά
 • English

Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

 • Το Εργαστήριο της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων ιδρύθηκε το 1971, με το Β. Διάταγμα 413/1971 (ΦΕΚ 126/24-6-71 τ.Α΄), με την ονομασία Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Παραδοντιολογίας.
  Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας το 1991,με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/251/1991 (ΦΕΚ 362/30-5-91 τ.Β΄) και
  Μετονομάστηκε σε Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων το 1997, με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Β1/437/1997 (ΦΕΚ 993/7-11-97 τ.Β΄).
  Ανήκει στον Τομέα Ορθοδοντικής και Περιοδοντολογίας, ο οποίος μετονομάστηκε σε Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας με την Υπουργική Απόφαση  116091/Ζ1/2016 (ΦΕΚ 2252/20-7-2016 τ.Β΄, διόρθωση ΦΕΚ 4101/20-12-2016 τ.Β΄).

  Βασικός σκοπός του Εργαστηρίου είναι η εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων και περιλαμβάνει βασικές γνώσεις στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των περιοδοντικών νόσων, στην πρόληψη της τερηδόνας και στη μελέτη των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών ιστών.

  Τομέας: ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

  Διευθυντής εργαστηρίου: Σακελλάρη Δήμητρα

  Προσωπικό εργαστηρίου:
  Απατζίδου Δανάη
  Βούρος Ιωάννης
  Δουφεξή Αικατερίνη-Ελισάβετ
  Κακλαμάνος Ελευθέριος
  Κάλφας Σωτήριος
  Σακελλάρη Δήμητρα
  Τσαλίκης Λάζαρος

 • Με ευθύνη του Εργαστηρίου διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο.
  Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Διδασκαλία ώρες Συντονιστής μαθήματος

  Α΄

  Οικολογία στόματος Θεωρία 2 ώρες/εβδ Σ. Κάλφας – Δ. Απατζίδου

  Γ΄

  Υγιεινή στην Οδοντιατρική- Απόβλητα Θεωρία 1 ώρα/εβδ Σ. Κάλφας – Δ. Απατζίδου

  Δ'

  Προληπτική Οδοντιατρική Θεωρία 4 ώρες/εβδ Σ. Κάλφας – Λ. Τσαλίκης

  Δ΄

  Εξειδικευμένη Προληπτική Οδοντιατρική (επιλογής) Θεωρία 2 ώρες/εβδ Δ. Απατζίδου – Σ. Κάλφας

  Ε΄

  Εισαγωγή στην Κλινική Περιοδοντολογία Φροντ 2ώρες/εβδ Δ. Σακελάρη – Λ. Τσαλίκης

  Στ΄

  Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος Φροντ 2ώρες/εβδ Κλιν 2 ώρες/εβδ  Δ. Σακελλάρη – Ι. Βούρος

  Ζ΄

  Παθολογία και Θεραπευτική των Νόσων του Περιοδοντίου Φροντ 2ώρες/εβδ Κλιν 3 ώρες/εβδ Ι. Βούρος

  Η΄

  Χειρουργική του Περιοδοντίου- Βιολογικές αρχές θεραπείας των εμφυτευμάτων Φροντ 2ώρες/εβδ Κλιν 3 ώρες/εβδ Δ. Απατζίδου- Ι. Βούρος

  Η΄

  Εξειδικευμένες προσεγγίσεις στο περιοδόντιο και στους περιεμφυτευματικούς ιστούς(επιλογής) Φροντ 1ώρα/εβδ Εργ άσκ 1ώρα/εβδ Ι. Βούρος

  Θ΄

  Περιοδοντολογία ΙΙΙ Φροντ 2ώρες/εβδ Κλιν 2 ώρες/εβδ Έγινε τελευταία φορά το 2013-14

  Θ΄

  Κοινωνική Οδον/κή Θεωρία 1 ώρα/εβδ Λ. Τσαλίκης – Δ. Απατζίδου

  Ι΄

  Χειρουργική Περιοδοντικών και Περιεμφυτευματικών ιστών Φροντ 2ώρες/εβδ Προτάθηκε η κατάργησή του

  Θ΄

  ΚΣΑΑ ΚΣΑΑ Απο 2014-15

  Ι΄

  ΚΣΑΑ ΚΣΑΑ Πτυχιακή εξέταση
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οδοντιατρική" Κατεύθυνση Περιοδοντολογία Συντονιστής Κατεύθυνσης: Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Βούρος Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκεται η Περιοδοντολογία και Βιολογία των Εμφυτευμάτων με συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ι. Βούρο. Τα ειδικά μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος έχουν ως εξης:
  Εξάμηνο Τίτλος Μαθήματος Συντονιστής μαθήματος

  Α

  Εισαγωγή στην κλινική Περιοδοντολογία Ι. Βούρος

  Α

  Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης περιοδοντικών νόσων Λ. Τσαλίκης

  Α

  Μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία Ι. Βούρος- Λ. Τσαλίκης

  Α

  Εισαγωγικά στοιχεία Βιολογίας των εμφυτευμάτων Γ. Μακρής

  Α

  Βασικές αρχές εγχειρητικής Λ. Τσαλίκης

  Α

  Λειτουργική χειρουργική ανατομία περιοδοντίου Λ. Τσαλίκης

  Β

  Βασική ιστοπαθολογία περιοδοντίου Δ. Σακελλάρη

  Β

  Επιδημιολογία περιοδοντικών νόσων Λ. Τσαλίκης

  Β

  Μικροβιολογία οδοντικού βιοϋμένα Δ. Σακελλάρη

  Β

  Βασική χειρουργική περιοδοντική θεραπεία Ι. Βούρος

  Β

  Σχέδιο θεραπείας και χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Γ.Μακρής

  Β

  Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία Π. Δάγκαλης

  Β

  Περιοπροσθετική I Δ. Απατζίδου-Π. Κοΐδης

  Γ

  Παθογένεια περιοδοντικών νόσων Δ. Σακελλάρη

  Γ

  Στοματικές εκδηλώσεις δερματοβλενογόνιων και συστηματικών νοσημάτων Σ. Κάλφας

  Γ

  Περιοδοντικοί ασθενεις με ιατρικά προβλήματα Δ. Σακελλάρη

  Γ

  Αναγεννητικές χειρουργικές τεχνικές Ι. Βούρος

  Γ

  Ιδιαίτερες συνθήκες τοποθέτησης εμφυτευμάτων Γ. Μακρής- Ι. Βούρος

  Γ

  Κλινική φυσιολογία σύγκλεισης Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

  Γ

  Περιοπροσθετική ΙΙ Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

  Δ

  Αντιμικροβιακή θεραπεία των νόσων του περιοδοντίου Δ. Σακελλάρη

  Δ

  Πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου Ι. Βούρος

  Δ

  Σύνθετη χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων Γ.Μακρής

  Δ

  Περιοδοντολογία και Συγγενείς Ειδικότητες Α. Κολοκοτρώνης, Μ. Παπαδόπουλος, Σ. Κάλφας

  Δ

  Τραύμα σύγλεισης και Παθολογία διαταραχών ΚΓΔ Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

  Ε

  Εκτίμηση παραγόντων κινδύνου και πρόγνωση περιοδοντικών νόσων Λ. Τσαλίκης

  Ε

  Υποστηρικτική περιοδοντική θεραπεία εμφυτευμάτων Ι. Βούρος

  Ε

  Θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών ΚΓΔ Δ. Απατζίδου-Π. Κοΐδης

  ΣΤ

  Βασικά στοιχεία Προσθετικής εμφυτευμάτων Δ. Απατζίδου-Π. Κοίδης

  ΣΤ

  Παθοφυσιολογία εμφυτευμάτων Ι. Βούρος

  ΣΤ

  Σχέδιο θεραπείας και αξιολόγηση σύνθετων περιστατικών Γ. Μακρής
  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οδοντιατρική" Κατεύθυνση Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική Συντονίστρια Κατεύθυνσης: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Τοπίτσογλου

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

  ΚΩΔΙΚΟΣ

  ΜΑΘΗΜΑ

  ECTS

  A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  S110101

  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & Προαγωγή Υγείας. Συστήματα Υγείας & Οικονομικά

  2

  S110102

  Προγράμματα  Αγωγής Υγείας. Επιδημιολογία των οδοντικών και περιοδοντικών νόσων

  2

  S110103

  Αλλαγή συμπεριφοράς σε θέματα στοματικής υγείας

  2

  R110104

  Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  2

  L110105

  Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού

  4

  L110106

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  8

  Γενικά Μαθήματα

  10

  Σύνολο

  30

  Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  S110201

  Υγιεινή οδοντιατρείου, Αλλεργίες, τοξικές αντιδράσεις

  2

  S110202

  Σάλιο. Χημική ισορροπία οδοντικής επιφάνειας-υγρού περιβάλλοντος, Διατροφή

  2

  S110203

   Οδοντικό βιοϋμένιο - Σύνθεση και μεταβολικές δραστηριότητες, Τερηδονικός κίνδυνος

  2

  R110204

  Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  2

  L110205

  Άσκηση πεδίου, προγραμματισμός και εφαρμογή αγωγής στοματικής υγείας σε ομάδες πληθυσμού

  4

  L110206

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  8

  Γενικά Μαθήματα

  10

  Σύνολο

  30

  Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  S110301

  Μέσα πρόληψης τερηδόνας - Στοματική υγιεινή, υποκατάστατα ζάχαρης

  2

  S110302

  Φθοριούχα σκευάσματα. Προληπτικές καλύψεις

  2

  S110303

  Προληπτική αντιμετώπιση ασθενή υψηλού κινδύνου (Ογκολογικός, με Ειδικές ανάγκες, με Χρόνια λήψη φαρμάκων, με βακτηριαιμία από μικρόβια στόματος)

  2

  R110304

   Βιβλιογραφική ανασκόπηση

  4

  L110306

  Άσκηση πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας

  10

  L110307

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  10

  Σύνολο

  30

  Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

  S110401

  Ξηροστομία-Υποσιαλία. Αποτριβή, διάβρωση, ευαισθησία ρίζας

  2

  S110402

  Κακοσμία στόματος. Κάπνισμα και στοματική υγεία

  2

  S110403

  Πρόληψη σε ασθενή με περιοδοντική-περιεμφυτευματική νόσο,  με ορθοδοντική ή προσθετική συσκευή

  2

  L110406

  Άσκηση πεδίου, εργασία σε χώρο Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας

  2

  L110407

  Κλινική και Διδακτική εμπειρία

  2

  R110405

  Διπλωματική εργασία

  20

  Σύνολο

  30

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  120

 • Το εργαστήριο ασχολείται ερευνητικά με κλινικά και εργαστηριακά θέματα που σχετίζονται με τα υλικά, τις θεραπευτικές μεθόδους και τις τεχνικές της Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων όπως:
  • Αιτιοπαθογένεια περιοδοντικών νόσων
  • Μικροβιολογία στόματος
  • Επιδημιολογία των νόσων του περιοδοντίου και της τερηδόνας
  • Μέθοδοι στοματικής υγιεινής και επαγγελματικής απομάκρυνσης των εναποθέσεων
  • Δερματοβλενογόνιες εκδηλώσεις συστηματικών νοσημάτων στη στοματική κοιλότητα
  • Προσθετική και Περιοδοντολογία
  • Περιοδοντική αναγέννηση
  • Αξιολόγηση περιοδοντικών χειρουργικών τεχνικών
  • Τα αντιβιοτικά στη περιοδοντική θεραπεία
  • Περιοδοντολογία και άλλες ειδικότητες
  • Παράγοντες κινδύνου γιά την εμφάνιση και εξέλιξη των περιοδοντικών νόσων
  • Αιτιοπαθογένεια περιεμφυτευματικών νόσων
  • Θεραπεία περιεμφυτευματικών νόσων
  • Βιολογία περιεμφυτευματικών ιστών

  Τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 • Τα γραφεία  της γραμματείας και του προσωπικού του εργαστηρίου βρίσκονται στον 5ο όροφο του Κτιρίου της  Οδοντιατρικής Σχολής. Για τις εκπαιδευτικές   δραστηριότητες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χώροι: η Κλινική του 1ου ορόφου (26 οδοντιατρικές μονάδες), οι Κλινικές Μεταπτυχιακών φοιτητών του 2ου ορόφου (7 οδοντιατρικές μονάδες), η Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών, το αμφιθέατρο και οι αίθουσες σεμιναρίων του Τμήματος. Η κλινική των προπτυχιακών φοιτητών βρίσκεται στον 1ο όροφο της Οδοντιατρικής Σχολής.  Σε αυτήν ασκούνται οι φοιτητές των Στ΄, Ζ, και Η εξαμήνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κλινική του Στ΄ εξαμήνου αποτελεί την πρώτη επαφή των φοιτητών με την κλινική άσκηση της Οδοντιατρικής.  Τα περιστατικά μπορεί να είναι απλές περιπτώσεις, αλλά και η αρχική φάση σύνθετης περιοδοντικής θεραπείας. Η κλινική άσκηση των Θ-Ι εξαμήνων πραγματοποιείται στην κλινική συνολικής αντιμετώπισης ασθενών όπου αντιμετωπίζονται, επιπρόσθετα, και περιπτώσεις ασθενών που χρήζουν περισσότερο σύνθετων αποκαταστάσεων. Η κλινική των μεταπτυχιακών φοιτητών βρίσκεται στον 1ο όροφο του Μανδαλίδειου Ερευνητικού Κέντρου του Οδοντιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας.  Στην κλινική αυτή αντιμετωπίζονται περιστατικά ασθενών με περιοδοντικές νόσους που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, καθώς και ασθενείς που αποκαθίστανται προσθετικά με τη βοήθεια οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Η βασική έρευνα πραγματοποιείται στο εργαστήριο του 6ου ορόφου και στο μικροβιολογικό εργαστήριο του 5ου ορόφου. Επιπλέον, εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιείται και σε άλλα ερευνητικά εργαστήρια του  Οδοντιατρικού Τμήματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών και η κλινική έρευνα στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές κλινικές της Περιοδοντολογίας και Βιολογίας των Εμφυτευμάτων.
 • Γραμματεία: Κατερίνα Κουκουτσάκη Τηλ.: (+30) 2310 999 607 Fax: (+30) 2310 999 613 e-mail: koukoutsaki@dent.auth.gr Διεύθυνση: Εργαστήριο Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων Τμήμα Οδοντιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη όροφος 5ος Τηλ: (+30)2310999607(+30)2310999607