• Ελληνικά
 • English

Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου».

 • Η Πανεπιστημιακή Κλινική Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Παπανικολάου». ιδρύθηκε το 1975, με το Π.Δ. 667/1975 (ΦΕΚ 218/08.10.1975 τ.Α΄) και την Υπουργική Απόφαση α3β/οικ.2107/1984 (ΦΕΚ 112/01.03.1985) περί εγκατάστασης και λειτουργίας της γναθοχειρουργικής κλινικής του τμήματος οδοντιατρικής της σχολής επιστημών υγείας του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης στο Γενικό Νοσ/μείο “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Θεσ/νίκης με δύναμη είκοσι (20) κλινών. 

   

  Ανήκει στον Τομέα Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, ο οποίος μετονομάστηκε σε Τομέας Στοματικής – Γναθοπροσωπικής Παθολογίας, Χειρουργικής και Ακτινολογίας με την Υπουργική Απόφαση 115899/Ζ1/2016  (ΦΕΚ 2835/7-9-2016 τ.Β΄)

   

  Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική Κλινική

  Προσωπικό εργαστηρίου:
  Βαχτσεβάνος Κωνσταντίνος

 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές 4ου και 5ου έτους εκπαιδεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική σε μικρές ομάδες