• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 11/05/2023

  • Η παράδοση του ΣΤ΄ εξαμήνου στις 11/05/2023 δε θα πραγματοποιηθεί. Θα ενημερωθείτε για την αναπλήρωσή του.

    από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Οδοντικής Χειρουργικής