• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών Προσθετικής

Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την υποστήριξη των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασίων

των μεταπτυχιακών φοιτητών της Προσθετικής κκ.:

Χρυσούλας Δανδουλάκη

Παναγιώτη Συμεωνίδη

Παναγιώτη Πιπύρου

Ελένης Τσιαλιάφα

Μαρίας Φασούλα

Αντώνιου Καλιγιάννη

Ανακοίνωση παρουσίασης ΜΔΕ Δανδουλάκη-Συμεωνίδης-Πιπύρος-Φασουλα-Τσιαλιαφα-Καλιγιάννης