• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση Παρουσίασης διπλωματικής εργασίας της κ. Άννας Φωτίου

Γνωστοποιείται στα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής, ότι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και ώρα 10:00 π.μ 
στην Αίθουσα Σεμιναρίων Α του 1ου υπογείου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας  της μεταπτυχιακής φοιτήτριας στην κατεύθυνση 
της Προσθετικής κ. Άννας Φωτίου, με θέμα : 
«Επίδραση της εναπομένουσας οδοντικής ουσίας στη συγκράτηση καλυπτρών επένθετων οδοντοστοιχιών» 
και  Επιβλέποντα τον Καθηγητή κ. Κ. Μιχαλάκη (406/17-07-2019).

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας, θα ακολουθήσει  η  παρουσίαση των κλινικών περιστατικών.

Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παρακολουθήσουν την παρουσίαση (ανοικτή διαδικασία).