• Ελληνικά
  • English

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ», ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ»

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Στη συνεδρίαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής αρ. 419/22.11.2019 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» στην ειδίκευση «ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ» του Τμήματος Οδοντιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σύμφωνα με τα οποία επελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι:                

1) Δαλαμπίρας Φοίβος-Αντώνιος-Θωμάς

2) Κύρος Βασίλειος

3) Μηνά Ζωή

4) Σαραγά Μαρία-Αικατερίνη

5) Λιγνού Σοφία

Οι ανωτέρω θα λάβουν οδηγίες  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την αποδοχή της θέσης και την έναρξη μαθημάτων.

Έναρξη Προγράμματος: Δευτέρα 25/11/2019

 

Από τη Γραμματεία