• Ελληνικά
  • English

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ», ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Στη συνεδρίαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής αρ. 416/11.10.2019 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» του Τμήματος Οδοντιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τα οποία επελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι:                      

Ειδίκευση Στοματολογία:

Ντρέου Αλίντα

Προύσαλης Ευστράτιος

 

Οι ανωτέρω θα λάβουν οδηγίες  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την αποδοχή της θέσης και την έναρξη μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία