• Ελληνικά
  • English

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Στη συνεδρίαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής αρ. 414/09.10.2019 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» του Τμήματος Οδοντιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τα οποία επελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι:                      

Ειδίκευση Νοσοκομειακή Οδοντιατρική:

Μπαρλάς Σταύρος

Αδραμερινάς Μάριος

 

Οι ανωτέρω θα πρέπει από 10/10/2019 εως 14/10/2019 να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ τους στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 16/10/2019, 10 π.μ.

Από τη Γραμματεία