• Ελληνικά
  • English

Απόφαση απαλλαγής διδάκτρων από την καταβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης στα Νέα ΠΜΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΜΣ

Στη Συνέλευση του Τμήματος οδοντιατρικής 392/05.12.2018 αποφασίστηκε η απαλλαγή από την καταβολή του ειδικού παραβόλου κλινικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών των νέων ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4485/2017 και το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ. 131757/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/10.08.2018), ως εξής:

ΠΜΣ Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες:

Αλ Μοχαμάντ Αδάμ

 

ΠΜΣ Ενδοδοντολογία:

Δαλοπούλου Αθηνά

Τιμπλαλέξης Δημήτριος

 

ΠΜΣ Οδοντική Χειρουργική – Αισθητικές Συντηρητικές Αποκαταστάσεις:

Ευκαρπίδου Ελένη

Εξάρχου Χρυσάνθη

 

ΠΜΣ Ορθοδοντική:

Δόντσος Βασίλειος

Ευαγγελίδης Βασίλειος

 

ΠΜΣ Παθολογία και Θεραπευτική Στόματος:

Κοζαρίδου Μαρία

 

ΠΜΣ Περιοδοντολογία:

Γνήγου Μαρία

 

Από τη Γραμματεία