• Ελληνικά
  • English

Επιτυχόντες ΠΜΣ Ορθοδοντικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Στη συνεδρίαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής αρ. 388/28.09.2018 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Ορθοδοντική» του Τμήματος Οδοντιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τα οποία επελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι:                       

Γεωργιάδης Θωμάς

Κατσάνος Δημήτριος

Δόντσος Βασίλειος

Ρούλιας Παναγιώτης

Παπαδημητρίου Αικατερίνη

Κουβέλης Γεώργιος

Οι ανωτέρω θα πρέπει μέχρι την Δευτέρα 08/10/2018 να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ τους στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 01/10/2018

 

Από τη Γραμματεία