• Ελληνικά
  • English

Επιτυχόντες ΠΜΣ Προσθετικής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

Στη συνεδρίαση της  Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής αρ. 388/28.09.2018 εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Προσθετική» του Τμήματος Οδοντιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, σύμφωνα με τα οποία επελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι:                       

Αλεξάκου Έλλη

Φιλοκύπρου Θάλεια

Κυριαζή Μαρία-Κλειώ

Σανδρής Ευάγγελος

Οι ανωτέρω θα πρέπει από 01/10/2018 εως 10/10/2018 να καταθέσουν ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά την ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ τους στο ΠΜΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους.

 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 15/10/2018

 

Από τη Γραμματεία