• Ελληνικά
  • English

Οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού,η εξυπηρέτησή σας θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση olgampika@dent.auth.gr, και τηλεφωνικά στο 2310 999 477.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη μπορείτε να προσέρχεστε στη Γραμματεία ΜΟΝΟ με ραντεβού κατόπιν σχετικής επικοινωνίας.

Από τη Γραμματεία