• Ελληνικά
  • English

Παρουσιάση διπλωματικής εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Δήμητρας Κανακουσάκη

Προς
τα μέλη ΔΕΠ,
τους Υποψήφιους Διδάκτορες,
τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
και το προσωπικό του Τμήματος Οδοντιατρικής

Γνωστοποιείται στα μέλη ΔΕΠ και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής, ότι την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 08:30 π.μ στην Αίθουσα Σεμιναρίων Α του 1ου υπογείου, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας  της μεταπτυχιακής φοιτήτριας στην κατεύθυνση της Προσθετικής κ. Δήμητρας Κανακουσάκη, με θέμα : «In silico μελέτη της ενδοκυτταρικής κατανομής των τάσεων και των παραμορφώσεων που δημιουργούνται σε προσκολημένα οστεοβλαστικά κύτταρα υπό συνθήκες εξωτερικών μηχανικών φορτίσεων.» με  Επιβλέποντα τον Αναπλ.Καθηγητή κ. Κ. Μιχαλάκη (423/15.01.2020).

Μετά την ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας, θα ακολουθήσει  η  παρουσίαση των κλινικών περιστατικών.
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να παρακολουθήσουν την παρουσίαση (ανοικτή διαδικασία).