• Ελληνικά
  • English

ΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής”, προθεσμία για αίτηση απαλλαγής διδάκτρων

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ “Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής”,

ανακοινώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για αίτηση απαλλαγής διδάκτρων για τους νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές ορίζεται η Δευτέρα 02/12/2019.