• Ελληνικά
  • English

Προκήρυξη ΠΜΣ “Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες”_2021-22

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ Ψ7Τ046Ψ8ΧΒ-ΑΦΔ)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ” Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες / Applied and Clinical Dental Sciences ” (ΦΕΚ 3763/B/2021) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Ενδοδοντολογία

2. Εφαρμογές Βιοϋλικών και Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Οδοντιατρική 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (olgampika@dent.auth.gr) και έντυπα με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος, στη διεύθυνση:

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

με την ένδειξη :

Για το Π.Μ.Σ   «Εφαρμοσμένες και Κλινικές Οδοντιατρικές Επιστήμες»

Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021.

Οι συνεντεύξεις και οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9:00 π.μ.