• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ του Τμήματος Οδοντιατρικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΔΑ 6ΓΕΜ46Ψ8ΧΒ-Ζ6Ζ)

Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής” (ΦΕΚ 3114/Β/2019) στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

1. Προσθετική

2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο

3. Οδοντική Τεχνολογία

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (olgampika@dent.auth.gr) και έντυπα με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

 

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, όπως και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/?q=node/3228

 

Από τη Γραμματεία