• Ελληνικά
  • English

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_2019-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η 18/10/2019.
Για την προκήρυξη και τα συνοδευτικά έγγραφα πατήστε εδώ