Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής του κ. Δημήτριου Παρλίτση