• Ελληνικά
  • English

ΆΜΦΙΘΈΑΤΡΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ (Α΄ΜΕΡΟΣ)

Διδακτικά Βοηθήματα:

1) Β. Δρούκας. Λειτουργία και Δυσλειτουργία του Στοματογναθικού συστήματος. 3η έκδοση, Επιστημονικές εκδόσεις Παρισιάνου, Αθήνα 2008; σελ. 1-90.

2) Α. Χατζηκυριάκος. Στοιχεία κλινικής φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος και η τεχνική της λειτουργικής διαμόρφωσης των οδοντικών φραγμών. Οδηγός για την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών. Τμήμα εκδόσεων Α.Π.Θ. 2009-10; σελ. 1-85.

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Περιεχόμενα-Ύλη παραδόσεων στο αμφιθέατρο

α.α.     

Ημερομηνία

Μάθημα

Διδάσκων

1

29-9-2015

Παρουσίαση των στόχων και του   περιεχομένου του μαθήματος.

Γενικά περί λειτουργικής δραστηριότητας του Στοματογναθικού συστήματος (ΣΓΣ)

Μέλη του  του ΣΓΣ  .

 

Δ.ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ (Ακίνητη Προσθετική)

 

 

2

6-10-2015

Ανατομία και ιστολογία της κροταφογναθικής διάρθρωσης (ΚΦΓΔ). Χαρακτηριστικά της φυσιολογικής ΚΦΓΔ.

Μύες που συμμετέχουν στη λειτουργία του ΣΓΣ. Νευροϋποδοχείς των μυών και των ΚΦΓΔ.

 

A.       ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ (Ακίνητη Προσθετική)

 

3

13-10-2015

 

Λειτουργική δραστηριότητα του ΣΓΣ.

Βασικές και οριακές θέσεις.

Ανάλυση των κινήσεων της κάτω γνάθου.

Μάσηση, μασητική ικανότητα και δύναμη

 

 

 

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

(Ακίνητη Προσθετική )

 

 

 

 

4

20-10-2015

Γενικές αρχές αύξησης του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος και η εξέλιξη των φυσιολογικών οδοντικών φραγμών.

Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Ορθοδοντική) 

 

 

 

5

3-11-2015

Βασικά στοιχεία ανατομίας των περιοδοντικών ιστών. Η Τραυματογόνος σύγκλειση

 

Α. ΤΣΑΛΙΚΗΣ

(Περιοδοντολογία)

 

 

6

10-11-2015

Συγκλεισιακές σχέσεις των δοντιών κατά τη διάρκεια των λειτουργικών κινήσεων της κ. γνάθου. Πρόσθια και οπίσθια καθοδήγηση.

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

(Ακίνητη Προσθετική)

 

7

24-11-2015

Θεωρίες για τη σύγκλειση. Τύποι σύγκλεισης στους φυσικούς οδοντικούς φραγμούς. Η σύγκλειση σε σχέση με τις λειτουργικές διαταραχές του ΣΓΣ

Α. ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ

(Ακίνητη Προσθετική )

8

1-12-2015

Ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές του ΣΓΣ νωδών ατόμων. Διαχείριση της Κατακόρυφης διάστασης.

Α. ΣΤΕΑΣ

(Κινητή και Ανωτέρα

 Προσθετική)

 

9

8-12-2015

Η επίδραση της νωδότητας στις παραμέτρους της σύγκλεισης.

Α. ΠΙΣΙΩΤΗΣ

(Κινητή και Ανωτέρα Προσθετική)

10

15-12-2015

Ενδομυλικές αποκαταστάσεις και σύγκλειση.

 

 Π. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

(Οδοντική Χειρουργική)

 

11

22-12-2015

Η σημασία της λειτουργικής διαμόρφωσης  των μασητικών επιφανειών των οπισθίων δοντιών στις προσθετικές  αποκαταστάσεις

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

(Ακίνητη Προσθετική )

 

 

12

12-1-2016

Μέθοδοι αναζήτησης και αξιολόγησης άρθρων από την διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις δομές και την φυσιολογία του ΣΓΣ

 

 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ

(Ακίνητη Προσθετική)

 

13

19-1-

2016

Επιδημιολογικές έρευνες των λειτουργικών διαταραχών του ΣΓΣ

Δ. ΤΟΡΤΟΠΙΔΗΣ

(Ακίνητη Προσθετική )