• Ελληνικά
  • English

Έναρξη κλινικών ασκήσεων και παραδόσεων χειμερινού εξαμήνου-Εργαστήριο Προλ. Οδ. Περιοδοντολογίας και Βιολογίας Εμφυτευμάτων

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ   Θεσσαλονίκη,  25-9-2015
Διευθυντής: Καθ. Α. Κωνσταντινίδης
 
  Πληροφορίες:   Α. Ζαχαρούδη  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ   Τηλ. :  2310999607      Fax:  2310999613   Αριθμ. Πρωτ. 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ e-mail:   Konstant@dent.auth.gr 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ         spolitou@dent.auth.gr
  Κτίριο : Οδοντιατρικής
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η        
ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ        
Η  άσκηση των φοιτητών των A΄, Γ΄,  Ε΄,  Ζ΄ και Θ΄ εξαμήνων αρχίζει τη Δευτέρα 28/09/2015 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Α΄ εξάμηνο: Ηθική, Δεοντολογία, Νομολογία στην οδοντιατρικη  
Πέμπτη 10-11 π.μ. Αίθουσα παραδόσεων (Α΄ Υπόγειο) Όλο το έτος μαζί*  
Α΄ εξάμηνο: Οικολογία Στόματος  
Δευτέρα  1-3 μ.μ. Αίθουσα παραδόσεων (Α΄ Υπόγειο) Όλο το έτος μαζί*  
   
Γ΄ εξάμηνο: ΥΓΙΕΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Διατομεακό μάθημα)  
Πέμπτη 1-2 μ.μ. Αίθουσα παραδόσεων (Α΄ Υπόγειο) Όλο το έτος μαζί*  
   
Ε’ εξάμηνο: Εισαγωγή στην κλινική Περιοδοντολογία   
Τρίτη 12-2 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων 4β (4ος όροφος) Ε2 (φροντιστήριο)  
Τετάρτη 10-12 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων α΄ (1ο υπόγειο) Ε3 (φροντιστήριο)  
Παρασκευή 10-12 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων α΄ (1ο υπόγειο) Ε1 (φροντιστήριο)  
   
Ζ’ εξάμηνο:  Παθολογία και Θεραπευτική των Νόσων του Περιοδοντίου  
Δευτέρα 10-12 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων Β΄ (1ο υπόγειο) Ζ3 (φροντιστήριο)  
Τετάρτη 1-3 μ.μ. Αίθουσα παραδόσεων  (1ο  υπόγειο) Ζ2 (φροντιστήριο)  
Πέμπτη 1-3 μ.μ. Αίθουσα Σεμιναρίων (3ος όροφος) Ζ1(φροντιστήριο)  
   
Ζ’ εξάμηνο:  Παθολογία και Θεραπευτική των Νόσων του Περιοδοντίου   
Τετάρτη 8-11 π.μ. Κλινική Περιοδοντολογίας (1ος όροφος) Ζ3  
Πέμπτη 8-11 π.μ. Κλινική Περιοδοντολογίας (1ος όροφος) Ζ2  
Παρασκευή  8-11 π.μ. Κλινική Περιοδοντολογίας (1ος όροφος) Ζ1  
   
Θ΄εξάμηνο: ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ  
ΚΣΑΑ  
Δευτέρα 8-12 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ1  
Τρίτη 8-12 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ2  
Τετάρτη 8-12 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ1  
Τετάρτη 13-17 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ2  
Πέμπτη 8-12 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ2  
Πέμπτη  13-17 μ.μ. ΚΣΑΑ Θ1  
Παρασκευή  8-12 μ.μ. Κλινική ΠΤΥΧΙΟ Όλο το έτος μαζί*  
   
Θ΄ εξάμηνο: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  
Παρασκευή 10-11 π.μ. Αίθουσα παραδόσεων (Α΄ Υπόγειο) Όλο το έτος μαζί*  
*από έδρας παράδοση