• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α.Π.Θ.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Προς
Το σώμα των εκλεκτόρων
Για την Ανάδειξη Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

Εκ μέρους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Ανάδειξη Εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στα

συλλογικά όργανα του Τμήματος Οδοντιατρικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σας γνωστοποιούμε
τα ακόλουθα έγγραφα:
– την Προκήρυξη των εκλογών
– τις αιτήσεις υποψηφιότητας
– την ανακήρυξη των υποψηφίων
– ενημερωτικό σημείωμα
– τη σχετική νομοθεσία

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με κάλπη την Πέμπτη 13/06/2019 στην Αίθουσα συνεδριάσεων των Τομέων

(Αίθουσα Κοσμητείας) του Τμήματος Οδοντιατρικής, από τις 10:00 έως τις 11:00 π.μ.

Με εκτίμηση
Βασιλική Σαροπούλου
Προϊσταμένη Γραμματείας