• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

Προς

τα μέλη ΕΤΕΠ

του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 25255/28-5-2020 εγγράφου του Πρύτανη του Α.Π.Θ., ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω εκλογικών διαδικασιών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό καθεστώς που πρόκειται να διαμορφωθεί, και μέχρι τη δημοσίευση των οικείων νομοθετικών διατάξεων,
 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής ανακαλεί τις Προκηρύξεις:

 

α) Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος

β) Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 

 

Από τη Γραμματεία