• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Προς

τα μέλη ΕΔΙΠ

του Τμήματος Οδοντιατρικής

 

 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 25255/28-5-2020 εγγράφου του Πρύτανη του Α.Π.Θ., ενόψει της επικείμενης τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εν λόγω εκλογικών διαδικασιών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό καθεστώς που πρόκειται να διαμορφωθεί, και μέχρι τη δημοσίευση των οικείων νομοθετικών διατάξεων,
 

ο Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής ανακαλεί τις Προκηρύξεις:

 

α) Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση Τμήματος

β) Προκήρυξη Εκλογών για ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων του Τμήματος

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

 

Από τη Γραμματεία