• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων Επιλ. Β’ εξ. Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής

16-2-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι παραδόσεις του επιλεγόμενου μαθήματος

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

του Β’ εξαμήνου του Οδοντιατρικού Τμήματος
θα γίνονται κάθε Τρίτη και ώρα 17:00-19:00

στην αίθουσα Σεμιναρίων Α – 1ο υπόγειο.

Ημερομηνία έναρξης μαθημάτων: 23-2-2016.

 

 

 

Η ημερομηνία έναρξης των εργαστηριακών ασκήσεων

θα ανακοινωθεί αργότερα.