• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για Θ΄ εξάμηνο σπουδών 2014-2015

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν Θ’ Εξάμηνο το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, χωρίς να ασκηθούν στην ΚΣΑΑ και δεν έχουν προσκομίσει την πράσινη κάρτα κλινικής άσκησης και τα ιστορικά τους για έλεγχο, να επικοινωνήσουν με την κα Μ. Κοκοτή, μέχρι την Παρασκευή 9/10/2015, προκειμένου να ρυθμίσουν τις τυχόν εκκρεμότητές τους και να ενταχθούν σε τμήματα.

 

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα έχουν τη δυνατότητα κλινικής άσκησης.