• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για μάθημα επιλογής Ε΄ εξαμήνου -ΕΠΕΙΓΟΝ

Γίνεται γνωστό ότι, το μάθημα επιλογής του Ε΄ εξαμήνου ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, θα αρχίσει να διδάσκεται στις 6-10-2015 και ώρα 17.00μμ-19.00μμ, στο υπόγειο του κτιρίου του Οδοντιατρικού Τμήματος. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί.