• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο επιλεγόμενο “Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική”

«Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική»

 

Επιλεγόμενο, διατομεακό, φροντιστηριακό μάθημα, Θ΄ εξάμηνου

Υπεύθυνος εκπαίδευσης: Δ. Κούβελας, Καθηγητής

Γραμματεία: Γεωργία Παπαδήμα, Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Κτίριο 16Β, 3ος όροφος. Τηλ. & Fax: 2310-999312, e-mail: papadima@auth.gr, kouvelas@auth.gr, kyrgidis@auth.gr

 

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Εγγραφές-δηλώσεις παρακολούθησης στο επιλεγόμενο μάθημα «Τεκμηριωμένη Συνταγογράφηση και Θεραπευτική στην Οδοντιατρική» γίνονται στη Γραμματεία: Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Κτίριο 16Β, 3ος Όροφος, Τηλ. 2310-999312 και Fax: 2310-999312, e-mail: papadima@auth.gr.

 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία