• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προσέλθουν από τη νησίδα υπολογιστών τη μέρα που ορίζεται από τον λήγοντα του ΑΕΜ τους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Λήγοντας ΑΕΜ Ημερομηνία
0-1 22/3/2016
2-3 23/3/2016
4-5 24/3/2016
6-7 28/3/2016
8-9 29/3/2016

για τη λήψη φωτογραφίας που είναι απαραίτητη λόγω της κατάργησης του βιβλιαρίου σπουδών.

 

Μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε μια ψηφιακή φωτογραφία τύπου ταυτότητας στο kopapas@dent.auth.gr αναφέροντας το ΑΕΜ σας.