• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση πρόσκλησης χορήγησης δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Κατσέα