• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση σχετικά με φοιτητικά αιτήματα

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιοδήποτε φοιτητικό αίτημα, παρακαλούμε να αποστέλετε το αίτημά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα

στο e-mail της Γραμματείας info@dent.auth.gr

 

Από τη Γραμματεία