• Ελληνικά
  • English

Ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχετικά με μία (1) υποτροφία με σύμβαση μέλους (fellowship)

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος σχετικά με μία (1) υποτροφία με σύμβαση μέλους (fellowship) στην Ακαδημία για την Ηγεσία στις Διεθνείς Σχέσεις Queen Elizabeth II, με βάση το Chatham House στο Λονδίνο, που αφορά σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 29 Απριλίου 2019 (9 π.μ. UK Time)