• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ εξεταστικής Φαρμακολογία Ι και ΙΙ

11/01/2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή εξεταστικής ημερομηνίας

 

Το μάθημα

Φαρμακολογία ΙΙ (κωδ. 05-01, Πτυχίο)

 

που ήταν προγραμματισμένο για την Πέμπτη 4/02

 θα εξεταστεί την

 

Τρίτη, 09/02,

ώρα 11.00-

 

Τα μαθήματα

Φαρμακολογία (κωδ. 10 06 01 c)

και Φαρμακολογία Ι (κωδ. 04-03, πτυχίο)

θα εξεταστούν 29/01 και ώρα 12.00

 

 

Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών