• Ελληνικά
  • English

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΣΑΑ

Καλούνται οι φοιτητές που ήδη συμμετέχουν στην ΚΣΑΑ να προσέλθουν στην κλινική της Οδοντικής Χειρουργικής
από Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου για συμπληρωματική κλινική άσκηση 
στις ακόλουθες μέρες και ώρες :
 
Για το Τμήμα Θ1 ΚΣΑΑ: Δευτέρα και Τετάρτη 08:00-12:00
Για το Τμήμα Θ2 ΚΣΑΑ: Τρίτη και Πέμπτη 08:00-12:00.
 
 
Ο Υπεύθυνος ΚΣΑΑ
Δ. Τορτοπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.